Poortstraat 2 - 9671 EB Winschoten - Tel: 0597-432813 - info@zorgcentrumlinquenda.nl

Betekenis Linquenda

 

Het woord Linquenda staat voor de Latijnse spreuk van de Romeinse dichter en filosoof Horatius (65 – 8 v.C.) en luidt voluit: Linquenda tellus, et domus, et placens uxor, en betekent: Eens moeten wij deze grond, dit huis en de dierbare echtgenote verlaten.

 

Bij het verlaten van mijn woning…

 
In dit huis is gewoond, gewerkt en geleefd
Bemind, geliefd en geleden.
In dit huis zijn mensen gelukkig geweest
Rijk, dankbaar en innig tevreden
In dit huis is geschertst, gelachen, geplaagd
Geleefd in blijmoedig vertrouwen.
In dit huis zijn kwade gedachten verjaagd
En handen zijn biddend gevouwen
In dit huis zijn de dubbeltjes zes maal gekeerd
Alvorens ze zijn uitgegeven.
In dit huis heeft de haat nooit de bodem geraakt
Daar liefde ’t altijd heeft gewonnen
In dit huis zijn helaas ook fouten gemaakt
Al was het er nooit om begonnen
In dit huis zijn de dagen daarhenen gesneld
Als zand door de ving’ren vergleden
Soms is ook seconde na seconde geteld
Ze groeiden tot eeuwigheden
In dit huis is gezondheid heel langzaam gesloopt
Zijn zeer sterke krachten bezweken
In dit huis is gebeefd, gevreesd en gehoopt
En de angst heeft er binnen gekeken
In dit huis zijn donkere uren doorleefd
De smart werd niet altijd bedwongen
Er is moeite en strijd en verzoeking geweest
De handen vertwijfeld gewrongen
In dit huis is toch uiteind’lijk de dood
Zij ’t aarzelend binnengekomen
Heeft mijlen ver weg de liefde geroofd
En een gast zo terloops meegenomen
In dit huis is een brandend heimwee ontstaan
Naar liefde en koesterende armen
In dit huis is de eenzaamheid binnengegaan
Zijn handen gestrekt om erbarmen
In dit huis is gestreden, getwijfeld, geloofd
In bange zeer bittere stonden
In dit huis is ervaren: Wat God heeft beloofd
Is balsem voor schrijnende wonden
Lief huisje ik groet u, ben dankbaar voor veel
Wat ik onder uw dak mocht beleven
Ik groet u met tranen, met weemoed en pijn
Ook dit is een deel van het leven
Doch eer ik vertrek doop ik u met de naam
Die de uwe allang is geworden
“Linquenda”, dat is, ’t kan niet blijven bestaan
“ ’t moet immer verlaten worden”
Straks sluit ik de deur, steek de sleutel in het slot
Dat ik dan moge zeggen: Mijn Heer en mijn God
Uw naam zij geloofd en geprezen
U dank ik voor alles, de vreugde, de smart
De liefde, ’t geluk en de zegen,
De bloemen, de vogels, de vruchten, het groen,
Het zonlicht, de dauw en de regen
Blijf bij mij o Heer, ook als de avondstond daalt
Gezondheid en kracht mij begeven
Bescherm en beschut mij en breng mij naar huis
Geleidt mij ten eeuwige leven
En zegen dit huis, die er uit gaan en in
En hen, die er ooit zullen wonen
Blijft Gij er de Vriend, de Meester, de Heer
Dan zal het goed zijn te wonen
En moge dit huis voor een ieder van hen
Een werk’lijk tehuis altijd wezen
Waar vreugde, geluk, liefde en vrede zal zijn
Waar Gij wordt gedankt en geprezen.
 
Geschreven door L.C. van Hanegem

Sluis, 8 juni 1970.

430x240
430x240