Poortstraat 2 - 9671 EB Winschoten - Tel: 0597-432813 - info@zorgcentrumlinquenda.nl

Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring
Zorgcentrum Linquenda

Introductie

Dit is de privacyverklaring van Zorgcentrum Linquenda. Zorgcentrum Linquenda vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer u de website bezoekt, en ons contactformulier invult. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Zorgcentrum Linquenda zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven.

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Zorgcentrum Linquenda, gevestigd te Winschoten aan de Poortstraat 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02100098.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zorgcentrum Linquenda verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.
Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

De gegevens die wij verzamelen zijn de gegevens die u invoert bij het contactformulier. De informatie uit het contactformulier wordt gebruikt ter identificatie en om te reageren op het bericht. Om u een goede service te kunnen bieden heeft Zorgcentrum Linquenda bovenstaande gegevens van u nodig. Bij het bezoeken van de website verzamelen wij met behulp van cookies (zie verderop) statistieken en gegevens over uw bezoek aan de website.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van verschillende type permanente en sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.
Cookies wissen en blokkeren
Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van Zorgcentrum Linquenda niet langer (volledig) functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring. U kunt Zorgcentrum Linquenda op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Zorgcentrum Linquenda gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.
Zo worden de gegevens die u via de website invoert versleuteld via een Secure Socket Layer (SSL) verbinding verzonden.

Inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft uw toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Zorgcentrum Linquenda
Poortstraat 2
9671 EB Winschoten
info@zorgcentrumlinquenda.nl
0597 432813 (voor informatie en vragen)